Kachel kennis

CV-Houtkacel CO 2 neutraal?

Het begrip CO2 neutraal staat voor evenwicht tussen de uitstoot en het vastleggen ervan. Hout staat in harmonie met de natuur omdat het evenveel CO2 vrij geeft als het voor zijn groeiproces gebruikt. Het is van groot belang dat een CV-Houtkachel wordt gestookt met schoon en droog hout. Hout is geen veroorzaker van extra CO2 uitstoot en wordt gezien als biomassa. Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Vanuit milieuoogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege de kooldioxide die bij verbranding vrij komt. Uit hout komt echter altijd kooldioxide vrij, niet alleen tijdens het verbranden, maar ook als het gewoon verrot in het bos. Planten en bomen hebben deze CO2 nodig om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding kan moeiteloos door de planten en bomen worden verwerkt. Extra CO2 wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbranding van steenkool, olie en aardgas (fossiele brandstoffen).

Als er schoon hout gestookt wordt in een CV-Houtkachel met de modernste techniek dan leidt dit tot optimale verbranding en een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide. Het verbranden van hout maakt onderdeel uit van een natuurlijke kringloop waarbij, mits verantwoord, geplant, gekapt, gestookt en herbeplant wordt, een natuurlijk evenwicht ontstaat. Met slinkende gasvoorraden en stijgende gas- en energieprijzen zijn houtkachels dus een goede en milieubewuste keuze.

Wilt u meer weten over uit kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!