Kachel kennis

Hoe ver kan de kachel van de schoorsteen verwijderd worden?

De ideale situatie is wanneer het verbindingsstuk naar de schoorsteen niet langer dan 1.50 meter is. Langere rookgasafvoeren veroorzaken een te hoge weerstand en de rookgassen koelen teveel af. De rookgassen moeten tot aan de monding van de schoorsteen gasvormig blijven. Voortijdige condensatie is schadelijk voor de schoorsteen en belemmert het in stand houden van de onderdruk.

Wilt u meer weten over uit kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!