Kachel kennis

Schoorsteenbrand, wat nu?

Mogelijke oorzaak?

  • Verkeerde brandstof
  • Verkeerd stoken (smoorklep)
  • Schoorsteen moet minimaal 1x per jaar geveegd worden

Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de teerachtige aanslag (creosoot) in brand vliegt. Deze creosoot wordt veroorzaakt doordat u niet goed stookt met uw houtkachel of een verkeerde brandstof gebruikt. Creosoot is een teerachtige aanslag die bij een temperatuur van circa 300 °C ontbrandt, deze temperatuur wordt bij een houtkachel redelijk snel bereikt. Het is daarom belangrijk dat u minimaal 1x per jaar uw schoorsteen laat vegen door een erkend schoorsteenveegbedrijf. Stook uitsluitend schoon hout met een vochtpercentage minder dan 20%. Meestal ontstaat een schoorsteenbrand kort nadat u de kachel heeft aangemaakt, u hoort dan een bulderend geluid in het rookkanaal.

Wat te doen?

  • Sluit bij schoorsteenbrand direct alle luchttoevoer naar de kachel
  • Sluit de schoorsteen smoorklep indien aanwezig
  • Doof het vuur met: zand, soda of zout maar niet met water ivm ontploffingsgevaar
  • Waarschuw de brandweer
  • Ventileer de ruimte voldoende in verband met koolmonoxide gevaar
  • Laat de schoorsteen na de brand opnieuw inspecteren en vegen

Wilt u meer weten over uit kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!