Kachel kennis

Waarom ontsnapt er rook en as uit de deuropening met bijvullen van brandstof?

Mogelijke oorzaak?

 • Verkeerde brandstof
 • Onjuiste Ø maatvoering van de kachel
 • Geen correcte aansluitingen
 • Rookkanaal c.q. schoorsteen is vervuild of wordt belemmerd
 • Bedieningsfouten

Wat te doen?

 • Controleer de geschiktheid van uw brandstoffen (Bediening- en installatie- instructies)
 • Controleer het correcte formaat (warmtevermogen) van uw kachel. Bij sterk gesmoorde kachels kunnen er na het openen van de kachel uitlaatgassen ontsnappen
 • Wanneer men de deur van een brandende kachel opent moet de schoorsteen extra trekken om de druk in de kachel in stand te houden. Rook verplaatst zich altijd van de plek waar de druk hoger is naar de ruimte waar de druk lager is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen onderdruk ontstaat. Als er minder lucht wordt aangevoerd dan de kachel nodig heeft, ontstaat er onderdruk met een slechte trek als gevolg en uiteindelijk rook die uw kamer in komt. De afzuigkap en het centraal afzuigsysteem in uw woning kunnen onderdruk veroorzaken. Deze situatie kan voorkomen worden als de Ø van de schoorsteen groot en hoog genoeg is. Indien nodig kan externe luchtaanvoer uit bijvoorbeeld de kruipruimte dit verhelpen
 • Controleer of de smoorklep in de kachelpijp open staat
 • Vermijd kort voor het bijvullen van brandstof veranderingen met de luchtregelschuiven
 • Zet de deur eerst een paar seconden op een kier voordat u hem langzaam opent
 • Controleer de optimale tijd voor het toevoegen van brandstoffen (na ontgassing)
 • Vermijd het gebruik van de primaire luchttoevoer tijdens het bijvullen zodat er geen as naar buiten komt
 • Voorkom een dikke aslaag in de brandkamer van uw kachel

Wilt u meer weten over uit kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!