Kachel kennis

Hoe werkt een CV-Houtkachel?

De CV-Houtkachel ziet er uit als een normale houtkachel maar bovenin de brandkamer is een warmtewisselaar gemonteerd. Het CV-water stroomt door de warmtewisselaar via een aanvoer- en een retourleiding. Wanneer de kachel aangestoken wordt zal het water daarin steeds warmer worden. In de warmtewisselaar zit een dompelbuis waarin de aanlegthermostaat geschoven wordt. Bij de Oranier / Justus kachel is de temperatuur voor de aanlegthermostaat ingesteld op 65 °C. Zodra deze temperatuur in de warmtewisselaar wordt bereikt gaat er een CV- pomp draaien. Deze CV-pomp pompt het hete water vanuit de warmtewisselaar eerst in het korte circuit rond. Het retourwater is ingesteld op 55 °C. Zodra de temperatuur in het verkorte circuit hoog genoeg is gaat er automatisch een driewegklep open en wordt het hete water naar het buffervat gepompt. Vanuit het buffervat wordt de warmte afgegeven aan de radiatoren en de vloerverwarming. Een vloerverwarming is energiezuiniger dan radiatoren mits deze dag en nacht met slechts enkele graden verschil warm gehouden wordt. Omdat de vloerverwarming op een veel lagere temperatuur werkt kan er ’s-nachts nog lang warmte uit het buffervat gehaald worden.

Het is natuurlijk een uitdaging om de gasrekening naar beneden te krijgen maar de CV-ketel is altijd stand-by kortom beide systemen kunnen samenwerken.

Wilt u meer weten over kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!