Kachel kennis

Wat is graniet?

Ook graniet wordt graag gebruikt als kachelbekleding. Graniet is een magmatisch gesteente door stolling ontstaan uit langzaam afkoelend magma. Magma is een stroperig vloeibaar gesteente. Graniet is dus een stollingsgesteente dat opgebouwd is uit kristallen van een aantal soorten mineralen. Graniet komt voornamelijk uit China, India en Afrika. De warmteopslagcapaciteit is slechts marginaal lager dan speksteen.

Wilt u meer weten over kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!