Kachel kennis

Wat is plat vuur?

Dit ontwerp is belangrijk voor een goed verbrandingsproces. Het hout ligt plat in het bed van sintels, waardoor een goede ontsteking is verzekerd. De temperatuur die nodig is voor het ontsnappen van ontvlambare gassen in het hout wordt snel bereikt. Dit ontwerp is ook zeer geschikt voor houtbriketten en bruinkoolbriketten.

Wilt u meer weten over uit kachels?

Navigeer naar onze site met veelgestelde vragen en vind antwoorden op uw vragen over ons!